ערלה כשמוציא פרי מספר פעמים בשנה

שאלה

ידוע לי כי במשך 3 שנים הפירות הם ערלה ובשנה הרביעית
רבעי,והנה חבר אמר לי שאם יש סוג פרי שנותן כמה פעמים פרי
בשנה אחת הרי שכל פעם זה כמו שנה ובפעם הרביעית
הפירות הם רבעי.האומנם ?

 

 

תשובה

אין זה נכון כל הפירות בתוך שלוש השנים הראשונות הם ערלה.

 

הרב יעקב אריאל |