ערלה בפסיפלורה

שאלה

האם צריך לחכות 4 שנים לפסיפלורה?

תשובה

לפי חלק מהפוסקים הסוברים שיש בפסיפלורה ערלה ודינו כעץ, יש להמתין ג' שנים והפירות של השנה הרביעית הם נטע רבעי. ויש מקילים להחשיבו כאדמה וממילא אין צורך להמתין שנות ערלה.
לכל שיטה יש סימוכין, המלצה שלנו להחמיר אולם הרבה מבני ספרד מקילים בשאלה זו.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |