ערלה בנתיבות והעתקת עץ

שאלה

שלום.

יש לי שאלה לגבי איסור ערלה:

1. האם בנתיבות קיים איסור ערלה? (שמעתי שייתכן ואינה בשטח א"י)

2. לאחר העתקת עץ פרי למקום אחר (עם מירב השורשים והאדמה). האם צריך לשמור מחדש ערלה ונטע רבעי?

תודה רבה
עודד שמיר

תשובה

1. נתיבות היא בא"י ובאזור שלה היו חלק ממסעות אברהם אבינו (גרר - באר שבע) וכן יצחק אבינו. ולכן ודאי חייבים שם באיסור ערלה.
2. השאלה היא האם האדמה נעקרה עמו או בגוש אחד או שהאדמה שבין השורשים בלבד ואז הוא אינו יכול לחיות ממנו. ולשם כך צריך לראות ולא מספיק תיאור כללי.

הרב יעקב אריאל |