נטיעת עצי פירות בבית חדש

שאלה

אני עתיד להכנס לביתי החדש בע"ה בחודשים אב-אלול השנה. אני מעוניין לגדל עצי פרי ולהנות מהם כמה שיותר מהר. כרגע, בזמן הבניה, אין אפשרות לשתול בשטח שתילים אך ניתן לשתול במרחק של מספר מטרים.
שאלותי היא:
1. האם ניתן לקנות שתיל עם "ותק" ולחסוך המתנה?
2. אם לא, האם ניתן לשתול בסמוך לגינה ולהעביר בבוא הזמן ולהחשיב את הזמן במקום הזמני?
3. מתי צריך לשתול כדי "להרוויח" שנה?

תשובה

הקב"ה יברככם, שהכניסה לבית תעבור בקלות ותזכו ליישב את ארץ ישראל מתוך רוב שמחה.

1. אתה יכול לקנות במשתלות מפוקחות לעניין ערלה, אם השתיל עומד על גבי הקרקע ויש לו נקב בתחתית. (צריך בדיקה או אישור הלכתי).
2. כל מה שניטע ויועבר עם הגוש אפשר למנות לו שנות ערלה מוקדמות, אבל אין הבדל גדול בין התקופה שלנו כעת עד ט"ו באב תש"ע.
3. עדיף תמיד לפני ט"ו באב, אלא א"כ זה שתיל שיוצא מהמשתלה עם שנות ערלה (כמפורט לעיל סעי' 1).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |