מניין שנות ערלה מחדש כאשר יוצא ענף מהגזע מתחת לגובה טפח ועקירת עץ שניטע בשבת ע"י אדם אחר

שאלה

האם צריך למנות שנות ערלה מחדש כאשר יוצא ענף מהגזע מתחת לגובה טפח? והאם יש לעקור עץ שניטע בשבת ע"י אדם אחר ואם כן האם מותר לאכול ממנו?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה,

 

בתשובה לשאלותיך:

א. עץ קיים שיוצא ממנו ענף חדש מעל פני הקרקע - להלכה למעשה אין צורך למנות שנות ערלה מחדש - גם אם הענף בתוך גובה טפח מהקרקע.

ב. עץ שניטע בשבת אין חובה על האחרים לעוקרו בכל מצב - ואף מותר לאכול מפירותיו.

 

בברכת התורה והארץ,

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | שבט תשע"ה