האם הרכבה יכולה לפטור את הרכב ממניין שנות ערלה

שאלה

בס"ד שלום רב,

נאמר לי מחקלאי אחד שכיוון שהוא נטע עץ ע"י הרכבה על כנה, העץ אינו ערלה. רציתי לדעת מה הדרך לעשות כן? האם צריך שהכנה תהיה נטעוה בארץ למשך כל שנות הערלה כדי לפטור את הרכב או שיש דרך אחרת? תודה רבה!

אלעזר צדיקי

תשובה

צריך להרכיב מעל טפח מהקרקע וכמובן רוכב שהוא ממין הכנה היינו שאין בכך כלאי הרכבה.

 

בברכה,

הרב יעקב אפשטיין

הרב יעקב אפשטיין | סיוון תשע"ד