דיני ערלה בדובדבן היהודים

שאלה

שלום הרה רציתי לשאול האם דובדבן אהבה יש בו בדני ערלה.

תודה, בנימין

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

אני מצרף את תשובתו של הרב עמיחי לשאלה זו:

דובדבן היהודים הוא שיח שיכול להיות רב שנתי בארצות הטרופיות, וחד שנתי בארצות הקרות. הוא מניב תוך שנה, כאשר עונת הזריעה שלו היא אפריל – מאי ואילו הפירות מגיעים באוגוסט – ספטמבר. דהיינו הוא מניב פירותיו מיד לאחר ארבעה חודשים. בארץ מגדלים את הפרי ולאחר מכן גוזמים עד קרוב לארץ (כ-10 ס"מ), ולאחר מכן יש עוד מחזור גידול באותה השנה, כך שהוא מניב פעמים בשנה (פעולה זו כנראה לא נעשית בארצות הגידול הטבעי של הפרי). לפי מידע שנמסר לנו, מגדלים בארץ את השיח הזה כ – 5 שנים ולאחר מכן עוקרים את הצמח מכיוון שאיננו מניב עוד כמות גדולה של פרי, אבל יש שמגדלים יותר. 

לעניין שאלת הערלה ברור שהפוסקים (בייחוד הרבנים הספרדים המסתמכים על דעת האמונת שמואל) שפרי המניב תוך שנתו הרי זה ירק א"כ גם דובדבן זה הוא ירק. אולם לפוסקים שאפילו גידול שמניב תוך שנתו אם הוא חי למעלה מג´ שנים א"כ הרי זה אילן ויש בו דין ערלה שהרי בארץ מגדלים אותו לפחות חמש שנים ואין מחליף גזעו במהלך הגידול. הספרדים יכולים להקל ולהחשיבו כירק, אולם בני אשכנז ברובם נטו להחמיר ולהחשיבו כעץ שצריך ג' שנות ערלה. 

לכל השיטות נראה שעדיף לברך אדמה. 

 

בברכה,

דוד אייגנר

הרב דוד אייגנר | אלול תשע"ד