?איך להעביר עץ ולמנוע ערלה

שאלה

אילן שפירותיו מותרים כבר בשנה החמישית, וברצוני להעבירו לאדמה אחרת / גן אחר, מהן האפשרויות ע"מ שניתן יהיה להמשיך להשתמש בפירותיו לאלתר? 

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד' עליכם

אפשר להעביר את העץ עם גושו שלא יתפרק, צריך לכך הדרכה אגרונומית (כגון השקיית האדמה וקיצוץ העלווה, והאם העונה מתאימה להעברה), העברה צריכה להיות מהירה דהיינו עקירה ומיד שתילה, וכל הזמן על העץ להיות מול קרקע כך שיוכל לינוק מהארץ אפילו שמועבר ממקום למקום.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |