פירות שצמחו על ענף תות שנחתך.

שאלה

שלום חתכתי ענף מעץ תות אפגני\פקיסטני ושמתי אותו במים. לאחר 3 שבועות החלו לצמוח פירות מהענף, האם הפירות מותרים באכילה?

תשובה

שלום וברכה

הפירות אסורים באכילה כיון שהם ערלה. הענף לאחר שנחתך מהעץ הוא צמח חדש ולכן הפירות שהתחילו לצמוח עליו הם ערלה.

בברכה

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | כ"ו אדר תש"פ 9:49