עץ שניטע לפני ארבע שנים ממתי הפירות נטע רבעי

שאלה

בחצר בית משותף נטעו בתמוז תשע"ג עצי לימון לנוי. השתילים היו אז בני 4 אך לא העברו כדרוש. שנת תשע"ו היא שנת רבע נטעי. לאור זמן החניטה שאיני יודעו מתי אפשר יהיה לקטף לאכילה?

תשובה

בס"ד

שלום

כל הפירות שיחנטו לאחר טו בשבט תשע"ו יהיו מותרים באכילה. והואיל ויש בהם ספק אם הם נטע רבעי או אולי העברת העץ היתה כראוי ואם כן העץהוא  בן יותר מארבע, לכן יש לחלל את כל הפירות כדין נטע רבעי אך ג"כ להפריש מהם תרומות ומעשרות (שמא הם פירות שנה חמישית ואילך) בלא ברכה (לא על חילול נטע רבעי ולא על הפרשת תרומות ומעשרות).


רבני מכון התורה והארץ | ט"ז אלול תשע"ה 9:13