עץ בגינה

שאלה

שלום כבוד הרב. בגינה של ביתי יש עץ לימון שנשתל לפני הרבה מאוד שנים (לפחות 20 שנה). איני יודע ואין לי דרך לברר מתי נשתל אם בשביעית וכן איני יודע אם נעשה בו איסור והופרשו ממנו תרו"מ כדין. ודאי לי שאינו ערלה או נטע רבעי. האם מותר לי להנות מהפירות כיום? תודה מראש ותזכו למצוות.

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אין בעץ איסור שהרי הוא גודל מאדמה קדושה. אמנם יש פירות שלש שנים ראשונות שהם פירות ערלה ואסורים במאכל, אבל העץ הוא יונק מקדושת הארץ (מלבד אם עובדים אותו כעבודה זרה). ולכן העץ שלך אתה יכול להנות ממנו ומפרותיו, ואין צורך לחוש שמא נשתל בשביעית שחובת העקירה היא רק על הנוטע ולא על העץ. 


פורים שמח

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ג אדר תש"פ 21:49