סימון פירות נטע רבעי

שאלה

אשמח לפירוט איך לסמן את הפירות והאם להוריד את פרות הערלה ומה לעשות עם כל סוג?
תודה רבה
נעמה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

אם יש לכם עץ ערלה עדיף להוריד את הפרחים של העץ ולהפסידם, כך שלא יהיו פירות ערלה כלל. כמו כן אם כבר גדלו פירות יש להורידם ועדיף לקברם אבל אם אי אפשר ניתן לזרקם.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |