חישוב שנות ערלה על שתיל המונח על משטח פלריג.

שאלה

שלום לכבוד הרבנים והעוסקים בתורת ארץ ישראל. 1.קניתי עץ אבוקדו ממשתלה שלא בטוח שיש לה השגחה. האם יש חשש לאיסור כלאיים שכן יש חשש שעשו הרכבה של מין בשאינו מינו? אם יש איסור\חשש מה דין העץ? האם יש צורך לעקור אותו? 2.קניתי עץ אתרוג ממשתלה ידועה של יהודי בקי וירא שמיים. העץ הגיע בתוך שק גדול יחסית ובעל המשתלה טוען שהעץ בן 5 שנים למניין שנות הערלה. לא בדקתי האם העץ מונח ישירות על הקרקע או על פלריג. שמעתי שבעל המשתלה סובר שגם אם השק מונח על פלריג שחוצץ בינו לבין הקרקע,אין בכך בעיה. מציין שהעץ גדול ולאחר קיצוץ ודילול הוא ממשיך להוציא ענפים חדשים. כיצד לנהוג?

תשובה

שלום

1. באבוקדו אין חשש להרכבה אסורה,  הכנות המצויות בשוק הם נחשבים למיני אבוקדו ומותרים בהרכבה על רוכבי אבוקדו.

2. כדי להסתמך על חשבון שנות ערלה יש לקנות רק ממקום שיש תעודת כשרות ופיקוח מטעם הרבנות הראשית. ואין להסתמך על אמירה של המוכר. כמו כן הנחיות הרבנות הראשית שהשתיל צריך להיות מונח על גבי קרקע ולא על גבי פלריג.  לכן ע"פ הנחיות הרבנות אין להתחשב בשנות השתיל שהיה מונח על גבי פלריג ויש למנות שנות ערלה משעת הנטיעה הגינה . (ראה ספר התורה והארץ חלק א עמ'229, מאמר מורחב בנושא יריעעות פלריג)

 

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | כ"ח שבט תש"פ 9:32