חישוב שנות ערלה לשתיל של תפוז שנשתל בחורף תשע"ג

שאלה

שלום לרב, עץ תפוז ננסי שנשתל כשתיל בחורף תשע"ג, האם מותר לאכול פרותיו לאחר ט"ו בשבט השנה? במידה ומותר, האם פרות שכבר על העץ, עוד לפני ט"ו בשבט, מותרים הף הן באכילה? בתודה נועם

תשובה

בס"ד


שלום

שנה תשע"ג היתה שנה ראשונה לחשבון ערלה , שנת תשע"ד - שנה שניה, שנת תשע"ה- שנה שלישית. והיא מסתיימת בט"ו בשבט תשע"ו.  על כן הפירות שכרגע על העץ הם עדיין ערלה אך פירות שיחנטו מט"ו תשע"ו יהיו פירות נטע רבעי שמותר יהיה לאוכלם לאחר חילולם.

רבני מכון התורה והארץ | ט' שבט תשע"ו 14:19