א. האם כשמונח על יריעת פלריג זה מפריע לחור של העציץ? ב. מה צריך להיות קוטר החור?

שאלה

אני עובד במשתלה, שתי שאלות בקשר לעורלה: א. האם כשמונח על יריעת פלריג זה מפריע לחור של העציץ? ב. מה צריך להיות קוטר החור? 

תשובה

שלום

1. ע"פ הנחיות הרבנות הראשית לישראל יריעת פלריג הוא משטח מנתק (מפריע לחור של העציץ).

2. שיעור הנקב (החור) בתחתית העציץ צריך להיות בקוטר 2.5 ס"מ כדי להחשיב את העציץ כעציץ נקוב.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ד טבת תשע"ו 14:07