אסנה - הגדרתו כירק שפטור מערלה

שאלה

ב"ה יום חמישי בשבת ח"י בחודש האחד עשר ( שבט) התש"פ שלום לרב כותב עירא רפפורט משילה: אם נכון, קראתי בדיון של הרב, של אסנה היא צמח. " צמח האסנה אינו ספק .....אלא הוא נחשב כירק בוודאות....לפיכך אין בו דיני ארלה" האם הבנתי נכון שהוא צמח ולא עץ. אני מוודא, כיון שראיתי שיש אומרים שהוא עץ תודה עירא רפפורט 0527966608

תשובה

ב"ה

לכבוד 

עירא רפפורט 

שלום וברכה 

בתשובה לשאלתך, אכן אסנה היא ירק, ואביא לך את לשונו הקצרה של מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א, המתייחס לשאלה אם צריך לנהוג דיני ערלה באסנה ובפטל, והוא עונה שלא צריך והוא גם מנמק, וכך הוא כותב:

"האוסנה והפטל הם ירק ואינם עץ ולא חייבים בדיני ערלה ורבעי. ענף העולה מהארץ שנתן פרי אינו נותן פרי בשנית אלא הוא מתיבש ומצואר השורש או מהשורשים עולים נצרים חדשים שנותנים פירות".

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 


הרב אהוד אחיטוב | י"ח שבט תש"פ 14:31