מתנות כהונה ועניים

מתנות עניים בגדולי שדה טבל

הרב יהודה הלוי עמיחי
בס”ד שלום כבוד הרב למדנו במסכת תרומה פרק ט משנה ו הטבל, גידוליו מותרין בדבר שזרעו כלה. אבל בדבר שאין זרעו כלה, גידולי גידולין אסורין. איזהו דבר שאין זרעו כלה? כגון הלוף והשום והבצלים. רבי יהודה אומר, השום, כשעורים. ורצינו לדעת מה דין מתנות עניים (לקט שיכחה ופאה) בשדה שנזרע טבל בדבר שאין זרעו כלה תוד…

מתנות עניים בזמן הזה

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום הרב. יש לי שאלה בנוגע למתנות עניים כגון לקט שכחה ופאה וכו. אני מבין שהיום לא מקיימים בפועל את המצוות הללו מכיוון שאין בכך כדאיות כלכלית לעניים וגם אין דרכם בכך. לצורך העניין האם יש דרך שבכל זאת אוכל לזכות במצוות הללו? אני אחלק את השאלה לשנים: 1. האם יש כיום הגדרה לעני היכול לזכות במתנות הל…

חובת השארת מתנות עניים בכרם בימינו

הרב אהוד אחיטוב
בס״ד שאלה לרב אהוד אחיטוב. בהמשך לשאלה שהשבתני הבוקר בעניין בציר בכרם. תשובתך התייחסה להפרשת תרומות ומעשרות. האם חוץ מזה הוא חייב במצוות אחרות כמו פאה וכו׳?

חובת הליכה לחכם שיבדוק מומי בכור

הרב דוד אייגנר
בהלכות באתר זה נאמר שבכור שנפל בו מום אין חובה להראותו לחכם מייד אלא יכול להמתין כמה שירצה. ושאלתי היא האם הכוונה גם למקרה שאין טירחה בלהראותו לחכם או שבמקרה כזה חייב להראותו מייד. ואם אכן גם כשאין טירחה בכך אין חיוב אז מה מקור פסק זה?

מתנות עניים בזמן הזה

הרב יעקב אפשטיין
שלום לרב בהמשך לדיון על מתנות עניים בזה"ז. מי שיש לו עץ או עצים אחדים בחצרו, צריך להשאיר מתנות עניים, ולשים שלט בחוץ, או האם יש מקום שבעה"ב ילקט חלק מן הפירות, ויחלק לעניים אותם או את שויים? שהרי יש עניים בשכונות, רק שאינם יודעים את הדין, או שכיון שעניים לא יבואו, אין עליו חיוב כלל?

האם מותר לעשות הפרשת חלה בחג?

רבני מכון התורה והארץ
האם מותר לעשות הפרשת חלה בחג?

האם מותר לאכול פירות קודם הבאת הביכורים

רבני מכון התורה והארץ
שלום, אני לומדת לקראת בת המצווה שלי על מצוות הביכורים. למדתי שאין להביא ביכורים לפני שבועות. השאלה היא האם מותר לאכול משאר היבול לפני שהבאנו בפועל את הביכורים , או שהיבול אסור באכילה בדומה לטבל לפני שהופרשו תרומות ומעשרות או שאין בעיה לאכול עוד לפני הבאת ביכורים? ואולי זה תלוי בהפרשה וקריאת שם ביכור…

הפרשת חלה מדגנים מותפחים

הרב יהודה הלוי עמיחי
במקום עבודתי התחילו לאחרונה לייצר דגני בוקר שעשויים ע"י התפחת דגנים (בלי מגע עם מים).הבד"ץ הורה כל כשעה/שעה וחצי לפתוח שקית ולקחת חופן לשם הפרשת חלה. בנוסח שהם קבעו אומרים שההפרשה חלה רק על מה שכבר נארז וסודר במשטח.ואני תמהתי מאוד, האם מוצר כזה שמעולם לא היה עיסת בצק חייב בחלה? וכן למה להפריש רק על…

שריפת חלה שהופרשה

הרב יעקב אריאל
קראתי שאין לשרוף את החלה שהופרשה לא ע"ג ההתבנית ולא על רצפת התנור החשמלי מפני שהכלי נטמא. ואם עשו כן יש לשאול שאלת חכם. מה דעת הרב

הפרשת חלה

הרב יעקב אריאל
האם ניתן לשים בשתי עטיפות את ההפרשת חלה כמו שעושים בתרומה גדולה ותרומת מעשר ולשים באשפה?

הפרשת חלה (המשך...)2

הרב יעקב אריאל
הרב כתב שאם התרומה טמאה אז היא חייבת בשריפה, אבל זה לכאורה מה שאנחנו עושים, מרטיבים את הידיים ומכשירים את הפרי לקבל טומאה ומטמאים אותו לפני ההפרשה כדי לפתור את בעיית כילוי היבול, (שהרי אסור לאבד תרומה טהורה). אז מה ההבדל בין זה להפרשת חלה ?ב. האם ניתן לשרפה בתנור של ימינו או רק על הגז מותר ?

עץ פרי בחצר פרטי בהשכרה - הפרי שנופל לארץ מעצמו או בזמן קטיפה - חל עליה דיני מתנות עניים או שמותר להרים ולאכול? מועד טוב ותודה!

רבני מכון התורה והארץ
עץ פרי בחצר פרטי בהשכרה - הפרי שנופל לארץ מעצמו או בזמן קטיפה - האם חל עלינ דיני מתנות עניים או שמותר להרים ולאכול?

מה כוונת התפילה לאחר הפרשת חלה "ותקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר"?

רבני מכון התורה והארץ
שלום וברכה. ראיתי נוסח תפילה שנאמר על ידי נשים לאחר הפרשת חלה ובו מופיע המשפט הבא: "ותקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר. " ולא הבנתי פשרו של המשפט. א. מדוע מתפללים על מצווה שתחשב כמצווה אחרת? ב. מדוע מתפללים על חלה שקדושתה חמורה שתחשב כמעשר שנחשב כחולין? בברכה גדעון

צירוף מיני מאפה בשקית ניילון - לשיעור הפרשת חלה

הרב נתנאל אוירבך
שלום בשבת שעברה נסענו להורים והבאנו איתנו חלות לשבת. בהתחלה נאמר לנו כי יהיה מספר מסוים של אנשים אז אפינו ביום חמישי קילו חלות. ביום שישי נאמר לנו כי יבואו עוד מספר אנשים לשבת אז הוצאנו מהפריזר קילו חלות אפויות שאפינו לפני שבוע. מאף אחת מהעיסות בפני עצמה לא הופרשה חלה, כיוון ששיעור הבצק לא התחייב בח…

חובת הפרשת פיאה

הרב יעקב אריאל
שלוםרציתי לשאול את כבוד הרב האם גם היום חייבים לתת פאה בתבואה ועצי פרי? אם לא - מדוע לא?אם כן - כיצד?תודה וברכה

מתנות עניים בזמן הזה

הרב יעקב אפשטיין
שלום לרב תודה על התשובה, אך עדיין לא נחה דעתי. שאלתי היא למעשה. האם היום בשכונות ירושלים למי שיש עצים צריך לקחת בחשבון שעניים ירצו את הפירות ויבואו לקחת, ולכן ישאיר פאה? וכיון שהעצים סגורים בד"כ בחצר, מה יועיל אם ישאיר פיאה, אם צריך, ולכן שאלתי אם בדומה להפקר בשמיטה, עליו לתלות מודעה שיש כאן פאה, או…

הפרשת חלה

הרב יהודה הלוי עמיחי
כהן או אשת כהן, לוי או אשת לוי, שקיבלו תרומות או מעשרות מישראל  תוצרת אחד מחמשת מיני דגן החייבים בהפרשת חלה, האם גם הם חייבים להפריש חלה כשהם מכינים בצק בכמות שחייבת בהפרשה? ואם כן למי הכהן מפריש את החלה הרי הוא כהן שמקבל את ההפרשה מישראל?

מעשר עני בגינה פרטית

הרב יהודה הלוי עמיחי
גידלנו בגינה מעט עגבניות שרי ועלתה לנו השאלה איך לקיים מעשר עני. א. כיצד לפנות לאדם לו רוצים לתת?ב. הכמות המדוברת היתה פחות מעגבניה אחת?ג. האם מותר לאכול בטרם נתנו בפועל מעשר עני?השאלה מתיחסת לאדם פרטי שאינו מנוי בקרן מעשרות.

הפרשת חלה בגן ילדים

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלו’ רב לכב’ הרבנים!בגן של ילדנו נערכה קבלת שבת עם ההורים. אחת הפעילויות היתה הכנת חלות חוויתית של אמא עם בנה. הדבר נעשה כך- הגננת הכינה עיסה גדולה וכל אחת מהאמהות קיבלה חתיכה מכובדת על מנת לקלוע עם בנה חלה. מכיון שהתנור בגן איננו כה גדול כל משפחה לקחה את בצקה בתבנית אל ביתה ושם נאפתה החלה.מה דין הפ…

לקט שכחה ופאה בימנו

רבני מכון התורה והארץ
האם וכיצד מקיימים היום מצוות מתנות עניים לקט, שכחה, פאה?
הקודם   1    2    3    הבא