שתיל עץ שמורכב מכמה עצי תפוחים שונים שנקנה במשתלה אצל גוי ונמכר בעציץ על מנת לשותלו בגינה האם יש בזה איסור

שאלה

שתיל עץ שמורכב מכמה עצי תפוחים שונים שנקנה במשתלה אצל גוי ונמכר בעציץ על מנת לשותלו בגינה האם יש בזה איסור

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | א' אייר תשע"ח 10:05

מותר להרכיב עץ מין על מינו וכל התפוחים הינם נחשבים מין אחד ולכן ניתן להרכיב על כנת תפוחים זני תפוחים שונים