שיעור הרחקה האם מודדים ממקום הזרע, גם אם הגזע או הגבעול מתעבה במשך הזמן?

שאלה

לגבי הרחקות בכלאיים, האם מודדים ממקום הזרע, גם אם הגזע או הגבעול מתעבה במשך הזמן? תודה על השירות. ברוך

תשובה

שלום

כתב הגר"ש ישראלי זצ"ל בספרו ארץ חמדה חלק ב הלכות כלאים מדור ו פרק ט 

" שיעור הרחקה זו היא מהגרעין אף על פי שהוא עתיד להתרחב אחר כך והטעם יש לומר אם משום שאין להקפיד אלא על שעת הזריעה ואם משום ששיערו חכמים שגם כשהמינים אלא מתפשטים מכל מקום אינם יונקים יותר מזה"

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | ו' תמוז תש"פ 15:20