שו"ת בנושא כלאיים

שאלה

 

1) שאלה: 

ידוע איסור כלאיים בהרכבה של שני מיני פרות, אולם אם בדיעבד הורכבו הפרות- אינם אסורים. האם בקניית פירות כגון אפרשזיף ודומיהם אין משום עידוד לעבור על איסור זה?

 

2) שאלה:

מה המרחק שאני צריך להשאיר בגינתי בין שתילת צמחי תה לצמחי ירקות?

 

3) שאלה:
שתלנו שיח פסיפלורה לפני כשנתיים (לפני שנת שמיטה). הוא גדל מאוד יפה וכיום יש לו המון פירות. האם ניתן לאכול מהם או שהפסיפלורה נחשבת לעץ ולכן לא ניתן? 

תשובה

1) תשובה:
התורה וחז"ל לא גזרו על אכילת פירות כלאים, ואין לאסור כיום אכילתם, למרות ה"עידוד לעבור על איסור זה" משום שאין אנו יכולים לגזור גזרות חדשות מעצמנו. בכל אופן לגבי הדוגמא שהבאת אפרשזיף איננו כלאים או הרכבה אסורה. הם מין של אפרסק. 

 

2) תשובה:

לפחות 15 ס"מ בין צמח לצמח.

 

3) תשובה:
בשאלת הפסיפלורה נחלקו האחרונים, יש אומרים שהוא עץ כיוון שחי הרבה שנים ולא מחליף גזעו, ויש אומרים שהוא ירק כיוון שנותן פרי בתוך שנתו. בשאלה זו רבים נחלקו בה ונוצר מצב שרוב הספרדים מקילים שהוא ירק והאשכנזים מחמירים שיחשב כאילן, חלוקה זו בין ספרדים לאכנזים אינה שייכת למחלוקות של הבית יוסף והרמ"א, אלא מסיבות אחרות נוצר מצב זה. בכל אופן אנו כמכון התורה והארץ מורים לכתחילה לחומרה כיוון שזו מחלוקת בדין דאורייתא.

הרב יהודה הלוי עמיחי | תמוז-מנחם אב תשס"ט