כלאיים בהרכבה

שאלה

ידוע איסור כלאיים בהרכבה של שני מיני פרות,אולם אם דבר זה נעשה הפרות אינם אסורים.האם בקניית פרות כגון אפרשזיף ודומיהם
אין משום עידוד לעבור על איסור זה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


כלאים התורה וחז"ל לא גזרו על אכילת פירות כלאים אנו לא יכולים לגזור חדשות מעצמנו.
אפרשזיף איננו כלאים או הרכבה אסורה. הם מין של אפרסק.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/9/2013 7:29:58 PM