עצי הדר מורכבים שנטעו בגינה מה דינם?

שאלה

שתלתי בגינה עץ לימון, עץ תפוז, ועץ תפוז סיני. אני רואה שהם הורכבו, אבל אני קניתי את העצים מערבי והוא לא יודע על מה זה מורכב. ראיתי שעצי כלאים צריך לעקור. אשמח אם תגיד לי מה לעשות.

תשובה

שלום

העצים שהזכרת הינן עצי הדר . בעצי הדר הגר"ש ישראלי והראשון לציון הגר"מ אליהו נקטו שנראה שמבחינה הלכתית אפשר לחלקם לשלושה(ספר הלכות הארץ הלכות כלאים נספח ג):

א. תפוזים וקליפים (קלמנטינה, מנדרינה וכיו"ב, קומקוואט).

ב. אשכולית, פומלה ופומלית.

ג. לימון ואתרוג.

ויש להקפיד שלא להרכיב ביניהם.

אך החזו"א (חזו"א, כלאיים סי' ג ס"ק ז)התייחס לכל מיני עצי הדר כספק מין במינן הוא והתיר להרכיב ולנטוע עצי הדר ע"י גוי. וכן פסק שכל ספק מינו יש לצדד להקל בקיומו(דיני כלאים אות לה)

לכל ודאי שלאחר מעשה שהעצים כבר נטועים בגינה ניתן לסמוך על דברי החזו"א ןאין צורך לעוקרם וניתן לקיימם ולטפל ולגדל אותם .


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקירבני מכון התורה והארץ | י"ב אלול תשע"ט 9:48