כלאים בנענע

שאלה

לעניין כלאיים, האם נענע ומנטה נחשבים אותו מין או שיש ביניהם איסור כלאיים?

תשובה

נענע ומנטה הם אותו מין.

בברכה

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | כ"ג שבט תש"פ 11:44