כלאים בחריש של בהמה וטרקטור

שאלה

אני לומד עם ילדים בביה"ס הלכות כלאים דרך גינה שאנחנו עושים. ראיתי במש’ כלאים [ח,ו] שמותר לחרוש בבהמה ואדם. האם מהמיעוט הזה של דוקא שור וחמור ניתן ללמוד שגם שור וטרקטור אין איסור?
איך זה מסתדר עם הטעם של המצוה - צער בעלי חיים? האם ניתן להסיק מכך שהטעם הוא כללי ולא מסביר את כל הפרטים?
תודה רבה!

תשובה

בס"ד

 

שלום וברכת ד'


צדקת, אפשר לחרוש בשור וטרקטור, ואמנם הטעמים הם טעמים, אבל אינם מסבירים את כל הפרטים. יש להוסיף שאפילו אם אין איסור כלאים עדיין יש איסור צעב"ח שהוא לרוב הפוסקים מהתורה. על כן אפילו שאין בכך כלאים יש בכך איסור צעב"ח. כיוצא בזה שור פסולי המוקדשין הוא כלאים למרות שזה בהמה אחת בלבד, אבל טמונים בו שתי הגדרות (עיין רמב"ם כלאים פ"ט ה"יא).

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |