הרכבת אשכולית ופומולה/פומלית

שאלה

האם מותרת הרכבה של פומלה/פומלית על עץ אשכולית?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אשכולית ופומלה/פומלית אין בהם כלאים ואפשר להרכיב זה על זה. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ח' אדר תש"פ 16:16