הרחקות כלאים

שאלה

1. האם יש טבלה מסודרת של כל מיני הירקות ואילו נחשבים ככלאיים זו בזו ואילו לא. לדוגמא במשפחת הדלועים. 2. האם ההרחקה בין ירקות הנה טפל ומחצה או טפה, ראיתי פסקים שונים. אני רואה שהרב עמיחי מציין 13ס"מ שזה פחות משיעור טפח וחצי לחומרץ חזו"א אבל יותר מטפח וחצי לגר"ח נאה. מה מקור מדידה זו. באופן כללי אםמיש היכר נוסף האם יש מקום להקל בגר"ח נאה בשיעורי ההרחקה. 3. אני רואה בתשובה של הרב יהודה הלוי עמיחי שנראה שיש מקום להקל בהרחקות בין קטניות כירק ולשמור רק 13ס"מ. מתי יש מקום להחמיר והאם היכר (שאינו מחיצה כשירה) או הרחקה יותר מטפח אך פחות מ6 מועליה לעניין קולה כזו. 4. בהמשך לשאלה הקודמת, כאשר מצמיחים צמח לגובה כגון שעועית או אפילו דלועים המחוברים לקיר או גדר כלשהי, האם במקרה הזה בו אין קרבה בין הצמח לצמחים אחרים שלידו, יש מקום להקל ולהרחיק פחות ואן כן כמה. 5. האם יש מקום להקל במרחק בין תבואות (או למחמירים בקטניות) כאשר חלק מהצמחים שתולים בערוגות מוגבהות או בכלים נפרדים ואפילו בעציץ שאינו נקוב ויש בכך היכר אך אין מחיצה או מרחק העונים על גדרי ההלכות. 6. האם מותר להנביט זרעים שונים במשטח הנבטה עם תאים נפרדים (אך צמודים) כאשר בריא לכל שהשתילים מיועדים להעברה לאחר מספר שבועות. האם יש הבדל בעציץ שאינו נקוב, האם יש הבדל בחוץ לארץ? תודה רבה ויישר כח

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


שאלותיך רבות, וכדי לענות על כולם צריך לכתוב כמעט קונטרס שלם. אשתדל לענות רק דברים למעשה. 

1. לגבי דלועים לא ידוע לי על רשימה מסודרת. 

2. המרחק בין ירק לפי החזו"א טפח ומחצה, על פי זה היינו כותבים 15 ס"מ,  והגר"מ אליהו זצ"ל העיר לנו שמכיוון שהכל מדרבנן על כן מספיק לסמוך על הטפח של הגר"ח נאה, שזה קרוב  ל13ס"מ. 

3. ספק בהלכה מה דין מה הגדרת הקטניות לעניין כלאים, ולכן יש להחמיר בדאורייתא ולהקל בדרבנן. כפי הכלל שהמשנ"ב מביא בדיני פסח שיש להחמיר בדאורייתא ולהקל בדרבנן. 

4. כשיש גדר (י' טפחים)  ואין מראית עין אפשר לגדל משני הצדדים. 

5. כלאים בעציצים נקובים יש מקום להקל, למרות שהחזו"א כנראה החמיר. אולם השאלה שלך צריך לפרט ולא בצורה כללית. 

6. עיין תשובה 5 שיש רבים שאמרו שבמקרה כזה אין איסור מראית עין, ואפילו בעציץ נקוב הקלו כשהם שתיל ליד שתיל וניכר שכל אחד בעציץ קטן. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי


הרב יהודה הלוי עמיחי | ט"ז אדר תש"פ 12:40