הרחקה בין זני תפו"א והרחקה בין גפו לתפו"א

שאלה

שלום רב, האם תפו"א לבן ותפו"א דזירה[אדום] הם כלאיים זה בזה או שמותר לגדל אותם לגמרי ביחד? וכמה צריך להרחיק אם בכלל בין 2 גפנים לבין מיכל[בלי תחתית] לגידול תפו"א מאולתר מעץ? תודה רבה

תשובה

שלום

1. זנים שונים של מין אחד ששונים רק בצבעם נחשבים מין אחד ומותר לגדל אותם יחד כפי שנפסק שולחן ערוך יורה דעה הלכות כלאי אילן סימן רצה סעיף ו 'וכן מותר להרכיב מין א', אפילו שחורות בלבנות ודקות בגסות'.

ולכן תפו"א לבן ותפו"א אדום נחשבים מין אחד ומותר לגדל אותם יחד.

2. שני גפנים אינם נחשבים כרם אלא יש להרחיק כדין גפן יחידית , דהינו שיש להרחיק ששה טפחים מהגזע של הגפן. מ"מ בכל מקרה אין לגדל מתחת לענפי הגפן ומתחת למתקני ההדליה אפילו שרחוקים יותר מששה טפחים . לכן יש להרחיק את מתקן גידול תפ"א לפחות ששה טפחים מגזע הגפן ובכל מקרה לדאוג שענפי הגפן ןמערכת ההדליה לא תגיע להיות מעל התפו"א.


בברכת התורה 

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | כ"ה שבט תש"פ 10:14