האם מותר לגדל עשבי תבלין תחת סוכת גפנים

שאלה

שלום וברכה, בדיני כלאי הכרם, יש לי בבית סוכת גפנים מגפנית (זן גפן שלא מניב פירות) ומתחתיה יש עציצים עם עשבי תבלין. האם יש בכך איסור כלאים? האם יש מקום להקל שזה דווקא צמחי תבלין ולא תבואה או ירקות ממש? תודה רבה

תשובה

שלום

אין לגדל תבואה ירקות וכן מיני תבלין חד שנתיים תחת הדלית הגפן ויש להוציאם (ואם כבר גדלו פירות בגפן יש לדון אולי כבר נאסרו התבלים באכילה ובהנאה)

אך יכול להיות שמיני תבלין שאתה מגדל נחשבים לאילן ולא ירק (ראה טבלת הגדרת מיני תבילין בספר הלכות הארץ עמ 191) ואם כן ההלכה שאין איסור לגדל אילנות בסמיכות לגפן ותבלינים אלו יהיו מותרים  לגדל תחת להדלית הגפן.

 

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | ט' תמוז תש"פ 9:41