האם יש צורך להרחיק בין שני עציצים נקובים

שאלה

האם מותר לי לשים שני עציצים נקובים ( בכל עציץ יש צמח אחר) אחד ליד השני ? כי יכול להיות שהשורשים שלהם יתפסו אחד בשני... ( כילאיים) (כבר עשיתי את זה דרך אגב)

תשובה

שלום


דעת החזו"א שיש להרחיק בין העציצים.

אך דעת הרב אלישיב זצ"ל שהעציץ אפילו נקוב ,מהווה היכר שאין הם מעובבים ואין צורך בהרחקה (דעתו הובאה בספר מים חיים פרק ו הערה ד), וראה עוד שו"ת שבט הלוי ח"ו סי קסו שג"כ תמה על שיטת החזו"א.

 

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | י' תמוז תש"פ 14:41