תרו"מ ערלה וחרקים בפסטיבל קטיף דובדבנים אוכמניות ופטל

שאלה

לגבי פסטיבל קטיף דובדבנים בגוש עציון ראיתי את הפרסומת לפסטיבל הקטיף בגוש עציו ויחד עם כמה חברים, רוצים להשתתף. יש אפשרות לקטיף דובדבנים, אוכמניות , פטל . 1. האם יש חשש לערלה. (האם יש פיקוח מטעם רבנות גוש עציון?) 2. אם משלמים דמי כניסה מראש ואז "אכול כפי יכולתך" , באיזה אופנים מותר לאכול בלי להפריש תרומות ומעשרות , ובאיזה אופנים חייבים. וכן אם רוצים לאכול באוטו בדרך חזרה. 3. ראיתי הורואות לגבי בדיקת הפירות מחרקים, (לפי מה שראיתי פטל מאוד קשה לבדוק) האם יש לכם מידע מעודכן לגבי מצב הנגיעות בפירות אלו. תושב רבה ותזכו למצוות! זה ארוע כ"כ יפה וקשה לי להאמין שבאזור כמו גוש עציון שיש כל כך הרבה שומרי תורה ומצוות, יתנהל פסטיבל שיכשיל הרבה אנשים באכילת טבל דאורייתא.

תשובה

ב"ה כ' סיוון ה'תשע"ח


שלום וברכה וכל טוב


בתשובה לשאלותיך:

1. לגבי הפטל לסוגיו ההכרעה של מכון התורה והארץ שלא צריך לנהוג בו דיני ערלה, אך האם הדבר מקובל למעשה, איננו יכולים לומר בוודאות. לגבי דובדבנים ואוכמניות הם עצי פרי רב שנתיים ולפיכך בוודאי שצריך למנות להם שנות ערלה.

2. בכל מקרה פיקוח ערלה במטעים נעשה ברמה ארצית על ידי המחלקה למצוות התלויות בארץ של הרבנות הראשית לישראל.

3. אם משלמים מראש, צריך להפריש תרו"מ בכל מצב בו קוטפים שני פירות יחד, אלא אם כן נעשתה הפרשת תרו"מ מראש, על פי נוסח מיוחד או על ידי המבקר עצמו או על ידי בעל המטע, כפי שמצ"ב בסוף התשובה יחד עם ההנחיות למעשה.

4. הנגיעות בפטל היא גבוהה ולא ניתן לאכול ללא בדיקה טובה.


נ. ב. נוסח הפרשה לקטיף עצמי למבקרים במטעים: 


  1. נוסח הפרשה לקטיף עצמי כשהתשלום מתבצע בכניסה
  2. הנחיות כלליות:
  3. א. לערוך סיור בין כל מיני העצים הנמצאים במטע.
  4. ב. ללקוט מכל מין שני פירות לפחות, וכשמדובר בפירות קטנים כדובדבן, לקחת ארבעה פירות.
  5. ג. להניח את הפירות בסלסילה או בשקית, ולומר שפירות אלו מיועדים לתרומות ומעשרות.
  6. ד. לומר נוסח הפרשה מיוחד (ראה להלן).
  7. ה. יש לדאוג למינוי ב"בית האוצר", (086847325) כדי לחלל את המעשר השני (בשנים שיש בהם מעשר שני) ולתת מעשר ראשון (ללוי) ועני (בשנים שחייבים). השנה שנת תשע"ח היא שנת מעשר שני.
  8. ו. את הפירות שייחדנו מראש כתרומה ותרומת מעשר על כל מה שייקטף, יש לשמור פירות אלו עד תום הסיור במטע.
  9. ז. להלן נוסח ההפרשה:

 נוסח הפרשה מראש למבקרים במטעים לקטיף עצמי – כשהתשלום נעשה מראש

הקדמה:
ההפרשה תהיה כל מין על מינו, וההפרשות השונות יחולו בזו אחר זו על פי הסדר הנהוג. ההפרשה תחול מעכשיו על הפירות וירקות שאלקוט (ואוכל במטע), אני או מי מבני ביתי, או ממי שבא עימי לביקור במטע (להלן: שאלקוט).

תרומה גדולה - הגרם העליון מהטבל שבשקית או בסלסלה, המיועד להפרשת הפירות – יהיה תרומה גדולה, על כל מה שאלקוט ואוכל במטע.

מעשר ראשון – אחד ממאה מפירות הטבל שבצד העליון שבשקית או בסלסלה שלפני, כנגד

כל מה שאלקוט ואוכל במטע - יהיו מעשר ראשון מעכשיו לכשייתלשו. שאר המעשר ראשון יהיה בצד העליון של הפירות שאלקוט במטע.

תרומת מעשר – המאית (אחד ממאה) מפירות הטבל שבשקית או בסלסלה שלפני שעשיתים מעשר ראשון, יהיו תרומת מעשר על המעשר ראשון של הפירות המחוברים לכשייתלשו.

מעשר שני – עשירית מפירות הטבל שאלקוט ואוכל במטע, בתחתית הפירות שיילקטו, יהיו מעשר שני מעכשיו לכשייתלשו, ויהיו מחוללים על פרוטה ורבע במטבע המיועדת לחילול מעשר שני.

חילול נטע רבעי – אם בפירות שאלקוט במטע יש פירות נטע רבעי, הרי הם בתוספת רבע מערכן, יהיו מחוללין כל דרגת חיוב על פרוטה ורבע בנפרד, במטבע המיוחדת לי לכך.

ברכה על ההפרשה: ניתן לברך על הפרשת תרומות ומעשרות שעורכים מראש, רק אם קיימים לפני המבקר עוד פירות טבל תלושים, שרוצה להפריש עליהם כעת.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 

 

הרב אהוד אחיטוב | כ' סיון תשע"ח 17:12