תרומות ומעשרות בערבה

שאלה

האם אשכוליות מקיבוץ אליפז שבערבה חייבות בתרומות, מעשרות וערלה? 

תשובה

מכיוון שכל הערבה היא מסופקת לעניין גבולות הארץ, בגלל קו הגבול הדרומי ובגלל כיבושי שלמה והחשמונאים, על כן יש להפריש בלא ברכה.
ערלה חייבת בכל מקרה, השאלה האם מהתורה או מהלכה למשה מסיני, בכל אופן חייבת בערלה.

שבת שלום וחנוכה שמח
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |