עצי משמש וגינה בשמיטה

שאלה

בס דשלום לרב,בע ה הצלחתי לנטוע בתמוז תשע ד מס' עצי מאכל בגינה. בשתיל ,שהמוכר הערבי אמר לי שהוא משמש, יוצא מהחלק התחתון 2 ענפים (כנראה שהשתיל עבר הרכבה) שגדלים יותר מהחלק העליון (יש פריחה בחלק העליון). שאלה ראשונה - האם יש בעיה עם עץ שעבר הרכבה ונקנה במשתלה ערבית ליד שכם? שאלה שניה - האם ניתן לגזום את הענפים מהחלק התחתון בעץ? שאלה שלישית - האם ניתן להדביר עשבים שוטים בגינה לצורך נוי ע י ישראל? רב ששאלתי אמר שגויי יעשה זאת וללא הוראה ברורה ממני. זה קצת קשה לביצוע . שבת שלום, חיים

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

א. רוב העצים הננטעים כיום הם עצים מורכבים, גם המשמש הוא עץ מורכב, אלא שיש פעמים שההרכבה מותרת.

יש כנות שמותר להרכיב עליהן את המשמש ויש כנות אסורות, במקרה בו אנו עוסקים, מכיוון שיש ספק שמא מדובר בהרכבה מותרת, ההרכבה כבר התאחתה, וכן העץ עצמו כבר נטוע ניתן להקל ולהמשיך ולקיים את העץ ואין צורך לעקור אותו, אם כי באופן כללי מן הראוי לכתחילה לקנות דווקא מיהודי ולא מערבי.

ב. לגבי גיזום הענפים, מהפרטים שכתבת אני מבין שמדובר בעץ צעיר, השאלה שיש לשאול היא מהי רמת הנזק שיכולה להיווצר אם לא יחתכו את הענפים, בגינה פרטית, מכיוון שאין לך מטרה מסחרית בפירות יהיה מותר לחתוך את הענפים הנמוכים רק אם ללא חיתוכם העץ ימות, ודבר זה קשה שיקרה, לכן תחתוך ענפים אלו רק לאחר השמיטה.

ג. הדברה לצורך נוי מותרת רק אם ללא הדברה זו ייגרם לגינה נזק ממשי, במקרה הצורך ניתן להקל ולעשותה גם על ידי יהודי.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

הרב דוד אייגנר | כ' שבט תשע"ה 14:08