גידולים באדניות - הרחקה בין הירק, חרקים ותרו"מ

שאלה

אני מגדל ירק לטיבול באדניות. האם צריך להקפיד על הרחקה בין הירקות, האם צריך לחוש לחרקים, האם צריך להפריש תרו"מ?

תשובה

גם באדניות צריך להקפיד על מרחק של טפח וחצי בין סוגי ירקות שונים.

כמו"כ צריך להקפיד שלא לאכול חרקים אפילו הירק גדל באדניות, ולכן אם יש עליו כנימות, טריפסים וכד' יש לשטוף היטב ולהשרות את העלים במי סבון ולשטוף היטב ולבדוק בעין.

כמו"כ צריך להפריש תרו"מ.

הרב יעקב אריאל |