ארץ ישראל ומצוותיה

שאלה

שלום, יש לי כמה שאלות:

1. לפני כ-4 שנים נטעתי עץ זית בחצרי. רק לאחרונה הוא החל לתת פירות.
האם הסתיימו שנות העורלה ואפשר לאכול את הזיתים או שצריך להתחיל לספור את שנות העורלה רק מהשנה הראשונה בה החל העץ לתת פירות, כלומר, להמתין מהשנה הזו עוד שלוש שנים או ששנות העורלה נספרות מהיום שבו נטעתי את העץ?

בנוסף גם לפני 5 שנים נטעתי עץ אבוקדו (יותר נכון גידלתי אותו מגרעין). עד עכשיו העץ אינו נושא פרי. האם, בעזרת השם כשיתחיל העץ לתת פרי אפשר יהיה לאכול את האבוקדו?

2. ברצוני לשתול עצי פרי בשנה הבאה לקראת ט"ו בשבט (להנביט מזרעים, כגון רימון, גפן, משמש, אפרסק וכו’). את ההנבטה אני מתכוון לעשות לפני ט"ו בשבט כך שבט"ו בשבט אני אוכל להעביר את נבטי העצים לאדמה באופן קבע. מתי אם כך הסתיימו שנות העורלה, למעשה באיזה תאריך ובאיזה שנה אפשר יהיה לאכול מפירות העצים שאנטע אם אני אעביר אותם לאדמה ימים אחדים לפני ט"ו בשבט או ימים אחדים אחרי ט"ו בשבט או בט"ו בשבט עצמו?
(כי אני יודע שיש סדר מסוים עם הזמנים שהוא לא בדיוק 3 שנים מיום הנטיעה אבל זה קצת מבלבל).

3. כשאני אשתול את העצים שהנבטתי (רימון, גפן, תפוז, שסק, משמש, אפרסק וכו’), באיזה מרחק אני צריך לשתול אותם אחד מהשני כדי לא לעבור איסור כלאיים, האם מטר וחצי זה מספיק?

4. מה לגבי השנה הרביעית, ולתרומות ומעשרות (יש לצין שאני כהן, האם זה פותר אותי מתרומות ומעשרות?)

ואני מתנצל מראש שאני לא מבין כ"כ בדברים האלה, אני לא בא מבית דתי אבל אני משתדל לשמור כל מה שאפשר.

תשובה

בס"ד


1. אנא כתוב את התאריך המדוייק של שתילת הזית ואז אוכל לפרט לך יותר, אבל נראה שכבר עברו שנות ערלה, שהם נמנות משעת הנטיעה.

לעניין האבוקדו עד כמה שידוע לי הוא גם לא יניב לעולם, מכיוון שאבוקדו צריך הרכבה על מנת להניב פירות.

2. אם העץ ישתל בט"ו בשבט תשס"ט, שנות הערלה יהיו: ס"ט, ע', ע"א, וכל הפירות שיחנטו מט"ו בשבט ע"ב ואילך יהיו נטע רבעי ויצטרכו חילול ולא הפרשת תרומות ומעשרות, ומה שיחנוט מט"ו בשבט תשע"ג יהיו חייבים רק בתרומות ומעשרות.

3. אין הגבלת מרחק, אבל 1.5 מטר בודאי מספיק.

4. גם כהן מפריש תרומות ומעשרות אבל אין חובת נתינה. לצורך פרוט והבנת הנושא כדאי לרכוש את התקליטור "תרומות ומעשרות" 086847325 שם יש פרוט מעשי כיצד מפרישים.

יישר כח על כל מהמאצים

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |