אכילת ביכורים

שאלה

מי אוכל את הבכורים המובאים לבית המקדש? שנזכה בקרוב!

תשובה

מותר לכוהנים לאכול את הביכורים והם נאכלים לפנים מן החומה בירושלים לאחר הנחה בעזרה. ובפועל היו מחלקים את הביכורים לכוהנים של אנשים המשמר. כמובן שדין זה אינו נוהג בימינו. עי' בכל זה ברמב"ם הל' ביכורים פ"ג.

בברכת חג שמח, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | ב' סיון תשע"ה 13:26