עקירת עצי פרי

שאלה

לכבוד
הרב הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א

אנחנו מתכננים לבנות בית בע"ה בחצר שיש בה מס' עצי פרי .
אני מבקש לשאול את הרב:

א) האם מותר לעקור עצי פרי כדי שאפשר יהיה לבנות את הבית?
ב) אם כן האם עדיף לעשות זאת ע"י גוי?

בתודה ובברכה

 

תשובה

מעיקר הדין מותר לעקור עצי פרי כדי לבנות בניה נחוצה אולם צריך
לעשות זאת ע"י נכרי מחשש סכנה.

 

 

הרב יעקב אריאל |