עקירת עץ שלא נותן פירות

שאלה

כבוד הרב שליט"א,שלום
יש בגינה שלנו 3 עצי פרי 2 מתוכם נותנים פירות באיכות ירודה
ביותר ו-1 לא נותן בכללפירות האם אנו יכולים לעקור את העצים
הללו ובמרחב שיתפנה לטוע עץ או עצים חדשים

בתודה ובברכה

תשובה

באופן עקרוני מותר לעקור, ובאופן מעשי כדאי לעקור ע"י נכרי ולא
ע"י ישראל.

הרב יעקב אריאל |