עקירת עץ פרי במעבר דירה

שאלה

אני אמור לעבור דירה בתוך כשנה.
אם אני נוטע כעת עצי פרי באדמה אוכל כשאני עובר דירה לעקור
את העץ על מנת לנטוע מחדש בבית החדש?
האם יש להתנות לפני הנטיעה?
האם בדיעבד מותר?

תשובה

תיאורטית ניתן לעקור אותו בגוש המכיל את מערכת השורשים של העץ
והנוף גזום קצר כדי שיולכל לחיות מבערכת שורשים זו ומייד לנוטעו
במקום החדש ואז אף השנה במקום הקודם תחשב לשנות העץ.אלא
שקשה מאוד לוודא שהפרופורציה בין השורשים והנוף מאוזנת מזפיק ע"מ
שהעץ יוכל לחיות ממנה

הרב יעקב אריאל |