עקירת עץ ע"מ לשותלו במקום אחר והפקר גינות בבניין משותף בשביעית

שאלה

שלום לכבוד הרב
א. קנינו דירת קרקע בבית משותף, ויש לנו חצר שבפועל היא
סגורה ומיועדת רק לנו יש עץ לימון קטן מאוד שהדייר לפנינו שתל.
לעץ יש קוצים רבים כידוע ואנו חוששים שהילדים שמשחקים בחצר
ינזקו ממנו - האם אנו רשאים לעוקרו אם או בלי גוש אדמה על מנת
לשותלו במקום אחר?

ב. האם עקירת עץ סרק גדול שגודל בחצר מותרת? הדבר נועד גם
כדי לאפשר לעץ אבוקדו שצומח לידו לצמוח בצורה יותר טובה.

ג. למרות שיש 4 דירות גן ו-4 דירות בקומה שניה מבחינת הטאבו
הבנין נחשב לבית משותף (מהדירות הישנות ברמת עמידר ר"ג) א"כ
יש לכל אחד מהדיירים חלק בכל שטחי הגינות - האם אנו צריכים
להפקיר את חלקינו בגינות האחרות או למוכרם כדי לא להכשל
באיסורי שביעית שעלולים הדיירים האחרים לעשות בגינותיהם?


בתודה

 

 

תשובה

א. מותר לעקור עץ ע"מ לשותלו במקום אחר עדיף לעשות זאת בגוש.

ב. מותר לעקור, עדיף ע"י נכרי.
ג. אם למישהו שותפות בגן/חצר ויש חשש שיעשה פעולות האסורות
בשביעית חובת כל הדיירים למנוע זאת. יש מלאכות מותרו כגון
השקאה וגיזום גדר חיה מבוגרת. הדישון אסור. ניתן לדשן בערב שמיטה
ע"י דשן הנמס לאט. עצתי לדבר ישרות עם הגנן ע"מ למנוע מלאכות
מיותורת בשמיטה. ואם יתר הדיירים אינם מוכנים לקנות את הדשן
האמור אתם יכולים לקנות אותו בכספכם (אם אינו יקר מדי) והגנן
ידשן לפני שמיטה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |