עקירת עץ נוי

שאלה

יש לי בחצר עצי נוי שעכשיו התחילו לפרוח ולהצמיח עלים חדשים, אני רוצה לעקור אותם ולעשות מקום חניה לרכב עקב מצוקת החניה בשכונה. האם מותר לי לעקור אותם?

תשובה

יש איסור לעקור עצי פרי, שנאמר: 'לֹא תַשְׁחִית אֶת עֵצָהּ לִנְדֹּחַ עָלָיו גַּרְזֶן כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת (דברים כ, יט). איסור זה מבואר בגמרא (ב"ק, צא-צב) וברמב"ם (הל' מלכים פ"ו) .

אך עץ סרק מותר לעקור. וכן נפסק ברמב"ם (הלכות מלכים פרק והלכה ט)

"כל אילן סרק ב מותר לקוץ אותו ואפילו אינו צריך לו"

רבני מכון התורה והארץ | ח' אייר תשע"ז 15:06