עץ פרי שלא נותן פרי

שאלה

ישנו עץ בחצר הורי ששתלנו לפני 19 שנה בערך, במשך כל השנים העץ לא נתן פרי ורק צמח וצמח לגובה, ברצוננו לעקור אותו משורשו כיוון שאין בו תועלת והוא מאוד מלכלך את החצר, האם הדבר מותר?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'


עץ שאין בו תועלת יש מתירים לעוקרו מכיוון שהוא כעץ סרק, ויש שלא התירו אלא כשיש צורך בעקירה כגון לטעת שם עץ אחר או לעשות מהעץ קרשים וכדו' על כן אם יש צורך למקום העץ בודאי מותר, ואם אין צורך יש שמקילים, ואפשר לסמוך עליהם.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |