לייבש עצי פרי לצורך עקירתם

שאלה

האם מותר למנוע מים מעץ וכך הוא ימות ואז לעוקרו בידיים?
מדובר בעץ שנותן מעט פירות ולרוב הם מתולעים.
תודה

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

הרמב"ם הל' מלכים פ"ו ה"ח: "אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעין מהם אמת המים כדי שייבשו", משמע מכאן שמניעת מים היא כלולה באיסור של קציצת עצי פרי. על כן העצה הטובה היא העברה לאחר מכירה לגוי.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |