הוצאת עצי פרי

שאלה

רכשנו בית עם חצר שבה עצי פרי. עתה אנו רוצים להרחיב את ביתנו, והתעוררו בנו מספר שאלות בענין הוצאת עצי הפרי הנטועים בחצרנו. כמובן שמבחינתנו העדיפות היא להעביר את העצים למקום אחר, אלא שאינני בטוח אם נמצא לאן להעבירם.

נודה לרב אם יואיל לענות לשאלתנו בדבר עקירת העצים במקרים הבאים:
א. עצים הנמצאים במקום שבו רוצים לבנות את ההרחבה- האם מותר לעוקרם?
ב. אנו רוצים גם לרצף את החצר. האם לשם כך מותר לעקור עצים?
ג. במידה ומותר לעקור- האם יש עדיפות לדרך עקירה מסוימת או שניתן לעשות זאת בכל דרך שהיא?

תשובה

מצד הדין מותר לעקור לצורך בניה או ריצוף וכד'.

כמובן עדיף להעתיקם בגוש למקום אחר. מצד חשש סכנה צריך שיעקרו ע"י נוכרי.

הרב יעקב אריאל |