גיזום עצי נוי שמשמשים לגדר

שאלה

האם מותר לגזום גדר חיה (פיקוס), שהוא עץ נוי בשנה זו הן לדתי והן לחילוני?

תשובה

ההלכה איננה מכירה בדתי וחילוני, דבר המותר - מותר לכל, דבר האסור - אסור לכל, אלא א"כ מדובר על גזרות ותקנות, שמא יבוא וכדו', אולם על הלכות רגילות הדין הוא שווה.
לעניין גזום גדר חיה אם ניכר שעושים לנוי ולא להצמחה - אפשר ובלבד שלא יכוון לתועלת והצמחה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |