במידה ועולה בחכה דג לא כשר בחכת דייג- כיצד יש לנהוג?

שאלה

בני נוהג לדוג דגים על מנת לאוכלם. במידה ועולה בחכה דג לא כשר כיצד יש לנהוג? להחזירו לים? האם אין בכך איסור צער בעלי חיים? האם לתיתו למאכל גוי או חיה?

תשובה

שלום רב, 

לגבי השאלה הראשונה אם נזדמן דג טמא- כדאי להחזירו למים, אלא אם כן ברור שהוא נפגע ונפצע באופן שהוא יסבול כשמחזיר לשם. במקרה זה- עדיף להרוג אותו ולמעט את סבלו.

לגבי השאלה שנייה- מותר לתת או למכור דגים טמאים אך רק אם במקרה יצא שהדג הטמא עלה בחכה. אך אסור להתכוון לדוג דגים טמאים וכן אסור לגדל אותם כדי למכור אותם (שו"ע, יו"ד סי' קיז סעי' א).

 

בברכה, 

יואל פרידמן

 

הרב יואל פרידמן | תמוז תשע"ד