מלאכה בי´´ז בתמוז

שאלה

האם מותר לתפור, לצייר, לסרוג, או כל מלאכה אחרת שיש בה יצירה והנאה, כתחביב, ולא לצורכי פרנסה, בי"ז בתמוז, ובשלושת השבועות ותשעת הימים ?

בברכה
לאה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


לצייר מותר בכל הימים הנזכרים. לסרוג ולתפור מותר עד ר"ח אב, מכאן ואילך אין להשלים מלאכות להנאה ולא לעשות בגדים שלמים או סריגה, אבל נראה שאפשר לעשות חלקי עבודות, שאינן מביאות לידי שמחה. בט´ באב אין לעשות כל מלאכה המסירה את המחשבה מהצום.

צום הרביעי לששון ולשמחה

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון יהודה הלוי עמיחי | 2/21/2013 11:10:57 PM