חיוב אישה הרה בצום

שאלה

האם אישה הרה בתחילת השליש השלישי להריון חייבת לצום כרגיל
בתשעה באב? איך אפשר להקל אם הצום מקשה?

תשובה

בדר כלל אישה בהריון מסוגלת לצום אך מן הראוי שתשתה הרבה לפני
הצום ותנוח במקום קריר ולא תאבד נוזלים
אך אם ההריון חריג ומוגדר כבעייתי לדעת רופא אובייקטיבי ויש חשש
להפלה ח"ו אסור לה לצום.
לצערנו יש רופאים המיעצים לכל אישה בהריון לא לצום, ללא כל
הבחנה, אין לסמוך עליהם.

 

הרב יעקב אריאל |