השעורה ביהדות

שאלה

כוונתי הייתה לחג שבועות מהי המשמעות של השעורה ביהדות ומהו המשל והנמשל ביהדות תודה.

תשובה

שוב, השאלה אינה ברורה. השעורה היא אחת מחמשת מיני דגן ויש מצוות שמקיימים בה כגון ביכורים או מעשרות או הבאת העומר. ועם זאת היא בעיקר מאכל בהמה וע"כ המשילו את הבאת העומר כהכנה למתן תורה בשבועות בו מביאים את שני הלחם מחיטה שהיא מאכל אדם.

הרב יעקב אריאל |