שכירת רשות מן המשטרה

שאלה

לכבוד הרב אריאל שלום וברכה האם לפי הרב ניתן להסתמך על שכירת רשות מן המשטרה לצורך עירובין (כשיש בעלי דירות נכרים) הן מעיקר הדין והן לגבי יחידים המחמירים על עצמם? ראיתי בחוק (ראה: http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/290_002.htm#Seif122 תחפש: 'הכרזה על תרגיל' וגם: 'סמכויות בעת תרגיל') שיש למשטרה סמכות להכריז על תרגילים להתמודדות עם שעת חירום, מתי שהיא רוצה ובמסגרת תרגילים אלו להכניס שוטרים להיכן שרוצה. כמו כן הריב"ש |(סימן תשי והרמ"א בסימן שצא הביאו להלכה) כותב שאם אין מדובר על הוצאה והכנסה מבתי הנכרים לרחוב אז סגי בכך שיהיה לשר זכות ברחובות. האם לדעת הרב ניתן להסתמך על כך (מעיקר הדין, ולמחמירים) תודה רבה רבה

תשובה

עי' בב"י וב"ח בסימן שצא. אומנם  משטרה אינה בעלת העיר הרחוב או הבית, היא רק גוף  ציבורי

למשימות אבטחה ושמירת הסדר. אך בכ"ז היא מוסמכת  להיכנס לדירות פרטיות בשעת צורך דחוף.  אומנם כניסה לדירות או סגירת רחוב אינה נובעת מטעמי בעלות אלא מצד הצלה ושימוש במקום לשם הצלה,  אך מכיון שיש לה סמכות חדירה לרשות הפרט במקרה חרום מנהג ישראל בכל העולם  לבקש רשות ממפקד המשטרה ולסמוך על כך לעניין הוצאה מרשות לרשות בשבת במקום שיש ערוב 


הרב יעקב אריאל | א' אייר תשע"ו 13:46