מכירת חמץ וכו`

שאלה

א.מאפיות האופות חמץ בכמות גדולה בערב פסח ומקפיאות אותו על מנת למוכרו באיסרו חג-האם מכירת החמץ במקרה זה מועילה לכו"ע?שהרי בכך מתרחקים מאד מעיקר התקנה שנועדה לכאלה שנשאר להם הרבה חמץ ממילא,ולא שמייצרים מראש חמץ על מנת למוכרו אחרי פסח. ב.כשמטבילים כלי אחד מברכים על טבילת כלי,ואילו כשמטבילים יותר מכלי אחד-מברכים על טבילת כלים.למה אין נוהגים כן בקביעת מזוזה,היינו שעל מזוזה אחת יברכו לקבוע מזוזה,ואילו על קביעת יותר ממזוזה אחת יברכו לקבוע מזוזות? ג.במשנה (מכשירין א ו):האוכל שומשמין באצבעו...חכ"א:בכי יותן. האם ה"ה לגבי דבר שטיבולו במשקה?

תשובה

א. אם הגוי ייקח את הבצק לעצמו וישלם את מלוא  המחיר המוכר ישמח עך כך

לכן המכירה היא חוקית בהחלט

גם בתוספתא יש מקרים כאלו. וכך נהגו
ב. איני יודע, אולם ניתן להסביר שכלים הם בדר"כ שונים זה מזה (ורמז לדבר: "וכלים מכלים שונים"...) בעוד שבמזוזה כולן שוות זו לזו. וכן בהפרשת חלה הברכה היא על חלה.
ג. שאלתך אינה ברורה. אם התכוונת האם צריך נטילת ידים התשובה היא שאין צריך מפני שאין כאן טיבול במשקה אא"כ השומשומין טבולים במשקה, אם התכוונת לשאלה אחרת פרש שאלתך.

הרב יעקב אריאל | ט"ז אייר תשע"ו 22:22